Rong kinh là gì?

Rong kinh là gì? Rong kinh là một dạng của bệnh kinh nguyệt không đều. Rong kinh gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày của chị em phụ nữ. Hơn thế nữa rong kinh còn có thể…